βαθύτης

βᾰθύτης, ητος, ,
A = βάθος, depth, Luc.Icar.5: metaph. of character, Phld.Ir.p.60 W.; of mental profundity, Cic.Att.4.6.3,al.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • βαθύτης — depth fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαθύτητα — βαθύτης depth fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαθύτητι — βαθύτης depth fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαθύτητος — βαθύτης depth fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • MYRTEUS Color — idem cum presso, Servio et Isisoro: Myrteum, quem in purpurae pressum vocamus. Est autem pressus color, qui aliter satur us aut saturatus, Graecis κατακορὲς dicitur, quô nomine intensiorem colorem et minime dilutum appelant. Porphyrio Myrteus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SUPERBIA — in corde nascitur, in superciliis sedem habet. Plin. l. 11. c. 37. Haec (Supercilia) maxime indicant fastum. Superbia aliubi conceptaculum, sed hic sedem habet. In corde nascitur; huc subit, hic pendet. Nihil altius simul abruptiusque invenit in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • βαθύτητα — η (AM βαθύτης) [βαθύς] 1. το βάθος, το να είναι κάτι βαθύ 2. η εμβρίθεια, η σοβαρότητα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.